سوره ی فجر           سوره ی امام حسین(ع)

(( والفجر)) که سوگند خدای ازلی است

روشنگر حقی است که با (( آل علی )) است

این سوره به گفته امام صادق (ع)

مشهور به سوره (( حسین بن علی )) است، سخن از امام صادق (ع) به وام بگیریم،

که امام صادق است و پیشوای (( صداقت )). فرمود:

(( سوره (( والفجر)) را در نمازهای واجب و مستحب بخوانید، زیرا سوره حسین بن علی است )).

آری سخن امام، امام سخن ها است:

- سوره فجر، سوره امام حسین(ع)....

و .... امام حسین خود ، آیه ای از حق و عدل،

و... نهضت کربلا، سورهای از کتاب آسمانی جهاد...

و.... جهاد،  کلمه ای از کلمه (( الله )).

دهه محرم ، دهه فجری بود که (( حسین فجر آفرین )) طلایه دارش بود. پس حسین فجر فلاح بود و سوره فجر هم سوره حسین بن علی (ع)بود.

 سرگذشتی که در سوره فجر بیان شده است، شباهت بسیاری با سرگذشت کربلا و نهضت امام حسین (ع) دارد و انقلاب اسلامی ایران هم شباهت به هر دو تاریخچه.

پیروزی انقلاب اسلامی ، فجری بود که دامن افق ها را روشن ساخت و پرده های ظلمت شرق و غرب را از هم درید و ایران را نور باران کرد و.... زمان را در انفجار فجر نشاند.

امروز ، همه روزمان ( فجر) است،

و همه امتمان (( حسینی )) است.

/ 0 نظر / 13 بازدید